Prostaatkanker Stichting

Hoofdredacteur magazine ''Nieuws'

Over de vacature

Gepubliceerd op: 
7/6/2023

‘Nieuws’ is het magazine van de Prostaatkankerstichting. Het magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 7.000 stuks. De redactie telt zeven leden. Allen prostaatkankerpatiënt (geweest) of anderszins nauw betrokken bij het werkveld van de Prostaatkankerstichting.

De prostaatkankerstichting behartigt de belangen van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. De stichting telt meer dan 100 vrijwilligers. Het magazine 'Nieuws' verschijnt vier keer per jaar. De oplage is ca 7000 stuks en wordt gezonden aan de donateurs van de stichting, aan individuele artsen en aan ziekenhuizen. De redactie bestaat uit zeven leden. Ruime tijd voor de verschijningsdatum komt de redactie bijeen. Er wordt dan gekeken welke door lezers en anderen in de voorafgaande periode aan de redactie toegezonden stukken voor plaatsing in aanmerking komen. En ook wordt bepaald over welke andere onderwerpen een waardevol artikel geplaatst zou kunnen worden. Gezamenlijk wordt gekeken wie van de redacteuren zo’n artikel het beste zou kunnen schrijven, al of niet na een interview met een externe deskundige. De hoofdredacteur beheert het postadres (mailadres) van de redactie. Hij of zij verzamelt alle beschikbare stukken die via die route zijn binnengekomen ende stukken die door de redactieleden zelf zijn ingeleverd. Uiteraard kan de voorzitter zelf als redactielid ook artikelen schrijven. De hoofdredacteur zit redactievergadering voor, die vergadering vindt vier keer per jaar plaats. Gezamenlijk wordt een keuze gemaakt uit de beschikbare kopij om geplaatst te worden in het komende nummer. De redactie telt ook een eindredacteur. De eindredacteur houdt het zicht op de beschikbare ruimte in het magazine en op de lengte van de artikelen. Hij kiest waar en hoe een foto of illustratie ingevoegd zou kunnen worden en hij onderhoudt daartoe contact met een externe vormgever. De eindredacteur is tevens degene die de contacten onderhoudt met de drukker. 

Wat ga je doen

Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijk voor de inhoud van Nieuws. Samen met de leden van de redactie bedenk je onderwerpen voor artikelen, besluit je wie van de redactie over welk onderwerp een artikel voorbereidt en al of niet een interview met een derde zal houden. Daarnaast kies je welke door anderen aangeleverde artikelen wel of niet geplaatst worden. Als hoofdredacteur schrijf je zelf naar behoefte ook artikelen.

- De redactie vergadert 4x per jaar. Jij leidt die vergadering.

- De functie van hoofdredacteur betreft een rol als vrijwilliger. Noodzakelijke reiskosten en onkosten worden uiteraard vergoed.

Wat neem je mee

Dit ben jij:

- ervaringsdeskundige (zelf prostaatkankerpatiënt of is dit geweest)

- werkt zelfstandig

- ervaring in een soortgelijke rol wordt op prijs gesteld

Heb je belangstelling?
Stuur dan een mail met een beknopt cv aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl, bestuurslid Vrijwilligerszaken.

Wat bezorgen wij jou?

-

Heb je interesse?

Heb je belangstelling?
Stuur dan een mail met een beknopt cv aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl, bestuurslid Vrijwilligerszaken.

Solliciteer nu

Hulp nodig bij solliciteren?

Bij Proudies begrijpen we dat solliciteren soms een uitdaging kan zijn, vooral als je na lange tijd weer de arbeidsmarkt betreedt. Daarom bieden we niet alleen een breed scala aan vacatures die aansluiten bij jouw vaardigheden en ervaring, maar staan we ook klaar om je te ondersteunen bij het sollicitatieproces. We voorzien je van praktische tips, geven advies over het schrijven van een effectieve sollicitatiebrief en cv, en helpen je je zelfvertrouwen te vergroten bij sollicitatiegesprekken. Ons doel is om je te begeleiden en je de nodige hulp te bieden, zodat je met zelfvertrouwen kunt solliciteren. Heb je hulp nodig bij solliciteren? Wij staan voor je klaar.

Ik heb interesse in hulp

Meer banen