Stichting Dichterbij

Bureau geneesheer directeur

Over de vacature

Gepubliceerd op: 
7/5/2023

Als bureau geneesheer directeur (bij Dichterbij wordt de titel Lid bureau Zorg Kwaliteit en Veiligheid gehanteerd) heb je samen met de directeur ZKV een centrale toezichthoudende rol, sta je voor de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen Dichterbij en houd je toezicht op de borging van de rechtspositie van onze cliënten. (vast contract, tussen de 18 uur en 36 uur)

Met wie ga je dat doen

Je werkt nauw samen met de directeur ZKV en de Raad van Bestuur. Om de functie goed uit te kunnen voeren ga je natuurlijk ook in gesprek met cliënten. Je bent een sparringpartner voor totale directie van Dichterbij en voorzitters van de diverse adviescommissies. Daarnaast werk je samen met WZD functionarissen. Tevens neem je deel aan morele beraden en ben je contactpersoon voor de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Samen met partners in de keten en het werkveld maakt dat je in deze functie van binnen naar buiten én van buiten naar binnen werkt.

Waar ga je dat doen
Om de zichtbaarheid en nabijheid te vergroten, werk je regelmatig vanuit verschillende locaties van Dichterbij, waaronder bij STEVIG op locatie. Daarnaast kunnen er geplande en ongeplande locatie bezoeken worden uitgevoerd.

Zo werken wij
De relatie tussen medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling vormt de basis voor enerzijds de kwaliteit van onze zorgdienstverlening naar cliënten toe en anderzijds voor de gehechtheid (vertrouwensrelatie) tussen mensen onderling (vanuit de menselijke behoeften – mentaal – fysiek – emotioneel - zingevend). Je krijgt de ruimte om te ondernemen, om initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen. Spreekt dit je aan, dan zien we je sollicitatie graag
tegemoet.

Wat ga je doen

Iedereen verdient een menswaardig en betekenisvol leven, waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving die accepteert wie je bent. Dat is in de kern wat we geloven en waar we voor staan. Om dat dichterbij te brengen kijken we elke dag opnieuw naar wat mensen echt nodig hebben. In deze mooie functie ondersteun je daarbij vanuit jouw kennis, deskundigheid en ervaring. Het verantwoordelijkheidsgebied is breed en betreft alle facetten van zorg die binnen
Dichterbij verleend worden; wonen, dagbesteding, zorg thuis, intra- en extramurale behandeling, forensische zorg en behandeling en ambulante begeleiding en behandeling. In hoofdlijnen ben je voor de volgende taken mede verantwoordelijk:


- Toezien op een goede uitvoering van de relevante wet- en regelgeving, zoals de WZD, de wet BIG, de WGBO en de WKKGZ, binnen Dichterbij/Stevig;

- Toezicht houden op gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en adviseur voor de raad van bestuur op dossiers met hoog zorginhoudelijk afbreukrisico. Vanuit deze opdracht adviseer je de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over:

o Kwaliteit en veiligheid van de door Dichterbij geleverde zorgverlening (zoals inrichting van de 24-uurszorg, bouwen en wonen, zorgprogramma’s, infectieziekten- en hygiënebeleid, cliënt gerelateerde ICT, etc.);
o De door de incidentencommissie opgestelde incidentrapportages, alsmede de hieraan verbonden verbeterplannen door de verantwoordelijk directeur;
o Het opleidings- en scholingsbeleid van zorginhoudelijke medewerkers;
o De beleidsinitiatieven die op grond van incidentrapportages, auditrapportages, afhandeling van zorginhoudelijke klachten, de jaarlijkse rapportage en terugkoppeling van het CCE en op grond van rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden genomen;
o Het entameren van intern onderzoek in complexe situaties, wanneer de kwaliteit of veiligheid van de zorgverlening (mogelijk) in het geding is;

- Het adviseren van de raad van bestuur, de lijnorganisatie en professionals over juridische, ethische, kwalitatieve en veiligheidsaspecten van de geboden zorg en het signaleren van tekortkomingen hierin;

- Het stimuleren van verbeteringen en innovatie.

Wat neem je mee

Dit ben jij
Het bureau ZKV bestaat uit 2 functionarissen die complementair en gelijkwaardig
samenwerken. Voor deze functie is een vereiste dat je praktiseert als bijvoorbeeld als arts VG,
specialist ouderengeneeskunde, psychiater of arts maatschappij en gezondheid. Je hebt ruime
werkervaring in de langdurige zorg en je bent actief op meerdere terreinen van de zorg
(beleid, organisatie, wetenschap). Je bent goed in staat om de toch soms moeilijke vaktaal om
te zetten in ‘taal voor allemaal’.Wat bezorgen wij jou?

- Contract voor onbepaalde tijd;
- Inschaling FWG 75;
- Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en 8% vakantietoeslag;
- Jaarlijks tot € 600,- fiscaal voordeel bij o.a. de aanschaf van een telefoon, laptop,
tablet, fiets of een abonnement bij de sportclub;
- De mogelijkheid extra verlofuren fiscaal voordelig te kopen en te verkopen;
- Een thuiswerkvergoeding.

Heb je interesse?

Heb je nog inhoudelijke vragen over deze vacature? Dan kun je bellen met Suzanne Duffels, Directeur ZKV via telefoonnummer 088 754 00 00.
Voor vragen over de procedure kun je bellen met het wervingsbureau op telefoonnummer 088- 7540060 of mailen via wervingsbureau@dichterbij.nl.
De vacature staat nog online tot 16 juni.

Solliciteer nu

Hulp nodig bij solliciteren?

Bij Proudies begrijpen we dat solliciteren soms een uitdaging kan zijn, vooral als je na lange tijd weer de arbeidsmarkt betreedt. Daarom bieden we niet alleen een breed scala aan vacatures die aansluiten bij jouw vaardigheden en ervaring, maar staan we ook klaar om je te ondersteunen bij het sollicitatieproces. We voorzien je van praktische tips, geven advies over het schrijven van een effectieve sollicitatiebrief en cv, en helpen je je zelfvertrouwen te vergroten bij sollicitatiegesprekken. Ons doel is om je te begeleiden en je de nodige hulp te bieden, zodat je met zelfvertrouwen kunt solliciteren. Heb je hulp nodig bij solliciteren? Wij staan voor je klaar.

Ik heb interesse in hulp

Meer banen